Hello, WordPress !!!

October 18, 2012 Leave a comment

“หลังจากโพสล่าสุดเมื่อวันที่ 2011/08/05 ผมก็ปล่อยให้บ้านหลังนี้ร้างลามานาน ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะกลับมาบ่นอีกแล้ว”

 

Categories: Life & Others

วีธีการเปลี่ยนโปรดักคีย์โดยใช้คอมมานไลน์

August 5, 2011 2 comments

วีธีการเปลี่ยนโปรดักคีย์โดยใช้คอมมานไลน์

บรรยายโวหารอะไรมากมาย ตามหัวข้อก็สื่อถึงจุดประสงค์ได้ดีพออยู่แล้ว
เพราะฉนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า…

เริ่มจากวิธีการตรวจสอบโดยใช้คอมมานไลน์กันก่อน

1. เปิดหน้าต่าง CMD ที่เราคุ้นเคยขึ้นมา
2. จากนั้นใช้คำสั่งด้านล่างนี้
for /f “tokens=3” %i in (‘reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion” /v DigitalProductId ^| find “DigitalProductId”‘) do @set id=%i && @echo %id:~104,30%> C:\DigitalProductID.txt
*คำสั่งนี้เป็นคำสั่งสำหรับ Export เอาค่า DigitalProductID ออกไปเป็นเท็กไฟล์
ซึ่งค่า DigitalProductID = Product Key + Encryption ดังนั้นหลังจากที่ได้ค่า
DigitalProductID มาแล้วเราจำเป็นต้องนำค่านั้นไปถอดรหัส ซึ่งมีเว็บไซต์ให้บริการ
ถอดรหัสเยอะมากมาย ลองค้นหาคำว่า DigitalProductID Decoder ดูนะครับ
3. หลังจากนำค่า DigitalProductID ไปถอดรหัสมาแล้วเราก็จะได้ค่า Product Key

ต่อไปเป็นวิธีการเปลี่ยนโปรดักคีย์โดยใช้คอมมานไลน์

1. เราจำเป็นต้องใช้ Visual Basic Scripting เข้ามาช่วยในงานนี้
ให้นำ Script ต่อไปนี้ไปใส่ Notepad แล้วเซฟเป็น ChangeVLKey.vbs


'******************************************************
'
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'******************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.countWscript.echo “Script can’t run without VolumeProductKey argument”
Wscript.echo “Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX”
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,”-“,””) ‘remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
WshShell.RegDelete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer” ‘delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}”).InstancesOf (“win32_WindowsProductActivation”)

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, “0x” & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next

‘******************************************************

อ้างอิงจาก http://support.microsoft.com/kb/328874

2. หลังจากนั้นนำ Script ไปวางไว้ที่ C:\ หรือ Path ตามที่ท่านต้องการ
3. เรียกหน้าต่าง CMD ขึ้นมาแล้วป้อนคำสั่ง C:\ChangeVLKey.vbs XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
แทน XXXXX ด้วยค่าโปรดักคีย์ที่คุณต้องการจะเปลี่ยน หลังจาก execute คำสั่งแล้วรอประมาณ
10-15 วีนาทีแล้วลองตรวจสอบค่าโปรดักคีย์อีกครั้ง (อาจจะต้องลอง Export มากกว่ากหนึ่งครั้ง)
ถ้าค่าโปรดักคีย์ถูกต้องสามารถ Verified ผ่านค่าโปรดักคีย์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นของใหม่ แต่ถ้า
ไม่สามารถ Verified ผ่านค่าโปรดักคีย์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มองหา Solution แบบนี้อยู่นะครับ

SQL Server 2000 installation fails with : A previous program installation created pending file…

June 15, 2011 Leave a comment


Error
น่ารักๆวันนี้ก็คือเวลาที่เราจะติดตั้ง Microsoft SQL Server บนเครื่องใดๆก็ตาม

แล้วไปเจอข้อความว่า

“A previous program installation created pending file operations on the
installation machine. You must restart the computer before running setup.”

ทั้งๆที่เราไม่เคยติดตั้งหรือถอดโปรแกรม Microsoft SQL Server มาก่อนหน้านี้เลย
ซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นมาจาก “การที่มีโปรแกรมบางตัวติดตั้งแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์
จากนั้นก็ไปเพิ่มค่า Registry ว่าให้ทำอะไรสักอย่างหลัง Restart แต่ปรากฏว่าขึ้นตอนนั้น
ไม่สามารถทำได้สำเร็จ Registry นั้นๆก็เลยยังคงค้างอยู่ในระบบ ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง
โปรแกรมอื่นได้ตามปกติ” แต่เราก็มีวิธีง่ายๆที่จะจัดการกับ Error นี้ดังนี้

1. เปิด “Regedit” ที่สุดจะคุ้นเคยขึ้นมา

2. Backup Regisrty Key ด้วยการสั่ง Export ตามนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

3. หลังจากนั้นมองหา “PendingFileRenameOperations” ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ
Session Manager ถ้าเจอแล้วก็ให้ลบทิ้งไปซะ ถ้าไม่เจอก็ต้องไปหาวิธีอื่นเอาเอง
ให้ตรวจสอบคีย์ “PendingFileRenameOperations” ด้วยว่าอ้างอิงไปที่โปรแกรมอะไร
อย่างที่ผมเจอก็คือมีการติดตั้ง Driver Printer ก่อนหน้านี้แล้วมีไฟล์รอลบที่ยังลบไม่ออก
ซึ่งปกติจะลบหลังจาก Restart แต่ด้วยเรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้แหละ อันนี้ไม่ได้ขยัน
จนไปตามหาคำตอบในเรื่องนี้ด้วย ก็เลยข้ามๆมันไป

4. หลังจากลบเสร็จแล้วยังไม่ต้อง Restart ให้ลง SQL Server Setup ต่อจนจบได้เลย
ส่วน “PendingFileRenameOperations” จะสั่งเอามาคืนที่เดิมหรือเปล่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า
มันอ้างอิงโดยโปรแกรมอะไร แล้วในส่วนนั้นติดตั้งอะไรเรียบร้อยไปแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ควรจะ
Add คีย์กลับคืนที่เดิมเข้าไปด้วยนะครับ

【After Six PM’s】

สื่อโฆษณาทางเลือกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า?

วันนี้มีโอกาสได้มานั่งดื่มกาแฟยามเช้า ณ Victory Point นั่งชิลสบายอารมณ์ไปกับ
ดนตรีแจ๊ส & บอสซ่า หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดอาการอยากทบทวบงาน ก็เลยหยิบแล็ปท็อป
ออกมา พอเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาได้ก็ลองสแกนหา Wi-Fi รอบๆดูเพื่อจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง
หลังจากสแกนแล้วผมก็ไปพบกับ Hotspot จุดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นของแมนชั่นใกล้ๆแถวนี้
ตั้งชื่อ SSID เป็นชื่อเจ้าของตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

ซึ่งมองดูแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจยิ่งนัก สมัยนี้มือถือเกือบทุกรุ่นที่เป็น Smartphone สามารถ
สแกนหา SSID เหล่านี้ได้ ดังนั้นถ้ามีการนำมาประยุกต์ตั้งค่า SSID เป็นสื่อโฆษณาตามจุด
หรือสถานที่สำคัญๆที่มีคนพลุกพล่านก็ดูเป็นสื่อโฆษณาทางเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งช่องทาง

เพราะนิสัยของคนกรุงนั้นย่อมจะต้องพยายามค้นหา Wi-Fi ฟรีเกือบทุกจุด จะมีข้อเสียอย่างหนึ่ง
ก็คือสัญญาณ Wi-Fi นั้นมีระยะในการส่งออกไปได้ไม่ไกลมากนัก โดยมาตรฐาน 802.11b และ
802.11g ที่มาพร้อมกับเสาเดิมๆจะมีระยะส่งภายในอาคารประมาณ 30-50m สำหรับภายนอก
อาคารอยู่ที่ประมาณ 100-150m ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของเสาส่ง การเปลี่ยนเสาส่งจะทำให้
สามารถส่งสัญญาณในระดับกิโลเมตรได้เช่นกัน

ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสื่อโฆษณาทางเลือกแนวใหม่ ไม่รู้มีใครเคยคิดแบบนี้แล้วยังเหมือนกัน

ปล. Baiyoke Sky 3BB WiFi 81,82,83 นี่มายังไงแรงมาถึงอนุสาวรีย์เลยหรือเนี้ย?

23:50

กลางดึก…..พอรู้ตัวอีกทีก็หายง่วงไปซะแล้ว มีสิ่งที่ค้างคาใจอยู่เรื่องหนึ่งนั้นคือ “เราจะนำภาพจาก Flickr มาแปะลง
WordPress ได้ง่ายๆหรือเปล่า?” ก็เลยทำให้ต้องมาเปิดแล็ปท็อปแล้วมานั่งลองดูตอนกลางดึกแบบนี้แหละ
ที่ต้องการใช้ Flickr ก็เพราะเรื่องโทนสีและความละเอียดของภาพไม่ได้ถูกปรับลดเหมือนตอนดูใน Facebook
ภาพก็เลยมีสีสันถูกใจผมมากกว่าก็เท่านั้น : )

ความรู้เพิ่มเติม
– WordPress
ปรับคำและตัวอักษรเล็กใหญ่ให้อัตโนมัติ
API ที่เชื่อมไปยัง Facebook จะไม่แสดง Thumbnails เพราะว่าเราไม่ได้อัพภาพขึ้นที่ WP
มันเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากๆ

บทที่ (๑) หนังสือเล่มใหม่

May 9, 2011 1 comment

WEB_BW_001

เข้ ห้ร่
ด้อัยิ้ย้
ดำยู่จำนี้
ย่รู้ด้ว่นี่คืห่อัย์
    
จากหนังสือ: “ ปั จ จุ บั น เ ป็น เ ว ล า ป ร ะ เ ส ริ ฐ สุ ด ”
รจนา:
พระติช นัท ฮันห์
แปล: ส. ศิวรักษ์ 
    

       
• ชีวิตที่เรามี ลมหายใจที่เราใช้อยู่ทุกๆวัน ถ้ามองให้ดี
ไม่ขาดไม่เกิน มันก็ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
    
การดำเนินชีวิตของผู้คนนั้นก็ล้วนแตกต่าง
นิยามของความสุขนั้น ก็ต่างกัน
ที่พึ่งทางใจ อาจไม่ใช่ทางออกของคนที่ไม่รู้จักตนเอง
ความเชื่อควรมีให้พอดี มิใช่งมงาย
     
ชีวิตจะขาดหรือเกินนั้นอยู่ที่ใจของเรา
ถึงแม้จะมีเพียง ๑ ในร้อย ก็ใช่ว่าชีวิตจะหาความสุขมิได้เลย •

เวลาผมเห็นคนพิการหรือบุคคลทุพพลภาพแล้ว ก็รู้สึกว่าเรานั้นโชคดีนัก
ที่ยังมีคบทุก 32 ประการ พอได้เห็นรอยยิ้มจากพวกเค้าแล้วก็รู้สึกว่า

“คนที่มีน้อยกว่าเรายังยิ้มให้กับชีวิตได้ แล้วคนอย่างเรา
จะใช้ชีวิตไปกับความทุกข์ไปเพื่ออะไร ? ”

     
: หลังหกโมงเย็น :

Categories: Life & Others